V. Cher & T. Kant

Statement

Longing away from the world that can be depicted, manipulated and allegedly monitored but at the same time has no sense of the unique, total and essential.

It's all about humans and their predicament.

Längtan bort från den värld som man kan beskriva, manipulera och förment behärska men som samtidigt saknar det väsentliga, det unika och det totala.

Det knappt synliga och svårigenkännliga, de slitna och uttjänta artefakter och fragment av stadsmiljön med djupa spår av livet, de som folk sällan lägger märke till och som blicken glider likgiltigt över, men som kan vara desto mer rörande själfulla, är sådant som lockar vår uppmärksamhet, bland annat. Det lyfter vi fram i ljuset och möjligheten att få uppleva en lätt touche av förtäckt skönhet (låt vara av en speciell art) eller en fläkt av något fullkomligt egenartat känns då oemotståndlig. Hur man än ser på dem handlar våra bilder om människan och hennes villkor, som kan vara nog så hårda för somliga.