V. Cher & T. Kant

                                                       In search of the miraculous

  Obsessive Enthrallment                                                                 Diasec  
                                                                                           

  Sanningen är att ingen har gjort mig någonting                                                    Diasec

 

 

  Jag gillar att lämna min kropp och iaktta mig själv                                                    Diasec

  In the Garden of Unearthy Delights                                  Diasec    

  Der Teufel Sitzt im Spiegel                                                                                   Diasec

  Jag sminkar mig varje morgon                                                   Diasec

 

  Ich habe nie an die Selbsttod gedacht                                           Diasec

 

    Fulländad själ i en bräcklig kropp?                                                 Diasec              

 

  

   What a Good Wife!                                                            Diasec

    I'm So Happy For You                                          Diasec

  Ugly Is My Power, She Said                                                         Diasec

  Spade                                                                      Diasec

   She Was Hungry For...                                                               Diasec